Switch Zoo Free

Jak by vypadal slon s tělem zebry, hlavou gorily a kohoutím ocasem? Propojte nepropojitelné a nechte děti putovat po stopách příběhů těchto podivných tvorů.

Stick Around

Nástroj pro tvorbu interaktivních pracovních listů s okamžitým vyhodnocením.

Čeština do kapsy

Širokou škálu různých procvičování přináší aplikace Čeština do kapsy. Věnuje se tematickým celkům vyjmenovaná slova, pády, velká a malá písmena, mně/mě a je/ě, předpony s-, z-, psaní u/ú/ů. Narozdíl od podobných aplikací nabízí také procvičení psaní přídavných jmen (vzory), rodu podstatných jmen či shody podmětu s přísudkem a další.

Podstatná jména

Aplikace Podstatná jména (v AppStore v sekci „iPhone only“) přináší souhrn nejdůležitějších informací o podstatných jménech. Nabízí terminologický slovníček latinkých pojmů s překladem, vysvětlení některých syntaktických pojmů, přibližuje skloňování podstatných jmen a nabízí příklady skloňování některých z nich. A to rozhodně není vše.

Slovní druhy

Procvičit slovní druhy lze také interaktivně prostřednictvím této aplikace. Nabídne vždy větu, složenou z několika slov, k nimž je třeba přiřazovat správné slovní druhy. Po přiřazení aplikace váš výběr zkontroluje.

Vyjmenovaná slova

Aplikace Vyjmenovaná slova je méně přehledou a víceméně neinteraktivní pomůckou při procvičování správného psaní i/y po obojetných souhláskách. Kromě dvou sad doplňovaček ke každé obojetné souhlásce nabízí také přehled vyjmenovaných slov, slov příbuzných a také upozorňuje na možné „chytáky“.

Procvič pravopis

Aplikace Procvič pravopis nabízí následující tematické okruhy: vyjmenovaná slova, pravopis předpon s-, z-, pravopis -mě-, -mně-, u/ú/ů a pravopis slov cizího původu, kde je možné trénovat slova jako je dyslexie, faux-pas či poliklinika.

 

Větné rozbory

Aplikace větné rozbory je určena těm, kteří chtějí procvičit určování větných členů ve větách jedoduchých.  Nabízí větu, zobrazenou prostřednictvím větných členů a k ní nabídku slov. Ta je třeba přetáhnout tak, aby slovo větě korespondovalo se správným větným členem.

Pravopis

Aplikace pro starší češtináře, která obsahuje soubory krátkých diktátů, v nichž nabízí k doplnění různorodé gramatické jevy. Od i/y po tvrdých a měkkých souhláskách přes předpony a předložky až např. k správným tvarům přechodníků.

Nauč se pravopis

K procvičení češtiny není moc ryze českých aplikací. Jejich řady rozšiřuje aplikace Nauč se pravopis. Obsahuje tematické celky vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen, hláskové skupiny bě,pě,vě,mě, psaní předpon s-, z- či pravopis u/ú/ů.

Slovíčka

Aplikace Slovíčka je určena všem, kteří si chtějí procvičit psaní i/y po obojetných souhláskách. Stačí si vybrat souhlásku a označovat slova, která jsou napsána správně či špatně, vždy dle zadání.

Zatracená čeština

Česká aplikace pro všechny, kteří si chtějí procvičit psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, určování druhů vět či psaní ú/ů/u. Obsahuje učivo, které se většinou probírá ve 2. třídě ZŠ.

ABC Češtiny 1 - Vyjmenovaná slova - Souboj pirátů

Aplikace, kterou najdeme pod názvy ABC Češtiny 1 – Čeština hrou 1 – Vyjmenovaná slova – Souboj pirátů je jednou z několika málo českých aplikací, zaměřených přímo na český jazyk. Jde o aplikaci z řady Terasoft, kterou známe z PC, přizpůsobenou iPadům. Děti si v ní hravou formou s piráty procvičí vyjmenovaná slova. Za špatně doplněné písmeno je vaše loď zasažena pirátskou střelou z děla. Ubraňte svou loď od potopení a dostaňte se až k žebříčku vítězů…