fraction

Výuka zlomků – Fraction Wall

19. 02. 2014, vytvořil: Libor Klubal.
V článku je popsána aplikace Fraction-Wall, :

Pro výuku zlomků na nižším stupni existuje pěkná aplikace Fraction Wall. Aplikace nabízí čtyři režimy práce – učitelský nástroj, soutěž dvou žáků, sčítání zlomků a jednoduché procvičování. Aplikace je využitelná v matematice na nižším stupni jednak jako nástroj učitele, ale také k samostatnému procvičování pro žáky.

IMG_1270

Základem Učitelského nástroje je „zeď“, na které jsou graficky zobrazeny zlomky se jmenovatelem 1 až 15, které je možné libovolně označovat. Zároveň je k dispozici dělící čára, pomocí které můžete jednoduše ukázat rovnost zlomků s různým jmenovatelem. Využití je zcela zřejmé – při prvotním vysvětlování pojmu zlomek, čitatel a jmenovatel, porovnávání zlomků, sčítání jak se stejným, tak různým jmenovatelem – to jsou všechno činnosti, při kterých je tato pomůcka dobře využitelná. Při zapojení Apple TV máte výbornou pomůcku, který nahradí interaktivní tabuli.

Další tři režimy práce jsou určeny pro žáky. Aktivita „Complete the Wall“ je opravdu jednoduchá – žák musí na zeď správně umístit umístit zlomky z krabice. Upevňuje se tak pojem zlomek jako část celku a pojmy čitatel a jmenovatel.

U aktivity „Addition“ – sčítání zlomků, již musí být žák schopen převádět zlomky na zlomky se stejným jmenovatelem. Jako pomůcku má dipozici má zeď, na které si může rozsvěcovat jednotlivé zlomky. Výborná aktivita právě pro pochopení rovnosti zlomků s různým jmenovatelem.

IMG_1274

Aplikace nabízí také soutěžní režim pro dva žáky. Cílem je vyplnit jako první celou zeď pomocí zadaných zlomků. Hra probíhá střídavě, každý žák má jeden pokus, takže čím méně chyb udělá, tím rychleji svou zeď zaplní.

Aplikace je velmi jednoduchá na ovládání a zejména učitelský nástroj reaguje okamžitě a při výuce je to skvělý doplněk.

Popis aplikace a odkaz na stažení najdete v katalogu aplikací na těchto stránkách.