Aplikace: Periodická soustava PTE HD

Jedna z velmi použitelných aplikací tohoto typu pro iPad. Základem je samozřejmě klasická periodická soustava s informacemi o každém prvku (značka, protonové číslo, základní tabulkové hodnoty a obrázek).

Zajímavá je však druhá část aplikace, ukrytá pod malým písmenkem M v levém horním rohu. Tato část obsahuje možnost upravit vzhled tabulky na základě různých hodnot, například graficky odlišit skupenství při různé teplotě či zobrazit prvky v závislosti na jejich datu objevení. Aplikace také umí vypočítat molární hmotnost zadané sloučeniny.