Aplikace: Math Racing

Math Racing je početní závodní hra, která postaví dva hráče proti sobě v reálném čase a ti pomocí počítání příkladů pohybují svou formulí. Oponenti umístí iPad na rovnou plochu a sedí naproti sobě.

Každý hráč si vybere svou vlastní úroveň dovedností a typ početního příkladu. Tato závodní aplikace je ideální pro všechny úrovně obtížnosti, například: učitel si může vybrat těžší úroveň závodu proti svému žákovi.

Ukázka praktického využití zde.