Aplikace: Periodická soustava prvků

Klasická periodická soustava prvků v češtině. V tabulce je možné zobrazit skupiny prvků (radioaktivní, plyny, kapaliny, pevné, aktinoidy, lanthanoidy). U každého prvku pak lze zobrazit základní popis, vlastnosti a také obrázek.

Aplikace je kompletně v českém jazyce.

This slideshow requires JavaScript.