Aplikace: Sleva Geography Drive USA ™

Aktuálně ve slevě za 0€ je aplikace jako stvořená pro výuku angličtiny a s tím spojené výuky reálií anglicky mluvících zemí. V tomto případě, jak název vypovídá – Spojených států amerických. Aplikace je na první pohled dobře řemeslně zpracována a její používání je zábavné.

Aplikace je koncipována jako geografická hra, odehrávající se na území USA. Hráč je motivován postupem, získáváním financí, vylepšováním svých hracích nástrojů. Hra, kromě geografického úhlu pohledu (mapové podklady) rozvíjí i znalosti místopisné a historické (kvízy, doplňovačky). Aplikace má i vrstvu učebnice s informacemi které jsou třeba pro správné postupování hrou. Na jednom místě tak uživatel získá jak teoretické podklady, tak možnost získané znalosti atraktivně uplatnit.

Vše je samozřejmě v relativně jednoduché angličtině s kvalitním mluveným slovem. Obtížnost angličtiny je na posouzení vás, pedagogů cizích jazyků. Nicméně v případě absence znalosti slovní zásoby se dá jistě použít některá z aplikací pro překlad – GoogleTranslate, nebo využít vynikajícího výkladového slovníku přímo v iPadu. Ale o tom zase někdy příště.