image_2

Angličtina? Předložky? PicCollage!

30. 04. 2014, vytvořil: Pavlína Loňková.

Svou oblíbenou aplikaci PicCollage jsem využila pro svou vlastní přípravu v anglickém jazyce, když jsme probírali místní předložky. Na internetu jsem si vyhledala obrázky kočky a opice, které se staly našimi hlavními postavami. Pak už stačilo pomocí samolepek přímo v PicCollage vytvořit všechna jejich požadovaná umístění, tedy kočku před krabicí, kočku pod kloboukem, kočku za televizí atd.

Každý obrázek jsem si uložila zvlášť a pak jsem z nich opět v PicCollage vytvořila kartičky, které jsme v hodině využívali.

Obrázek by určitě šel vložit i jako pozadí do aplikace Move and Match, ve které by žáci procvičovali předložky pomocí kartiček.

V dalších hodinách jsme se naučili písničku Ooh Ooh Monkey. Každý si pak vybarvil svou omalovánku opice, schoval ji po třídě a pomocí otázek jsme všechny opice hledali. Následovala aktivita psací, ke které jsme opět využili PicCollage.

Na pozadí nové koláže jsem vložila obrázek pokoje a nakopírovala jsem sedmkrát obrázek opice, ten jsem různě obřezávala a snažila se tak vytvořit dojem, že je opice schovaná „za knihovnou“, „pod stolem“ atd. Obrázek jsem promítla na tabuli a děti měly za úkol napsat ve větách, kde všude je opice schovaná.

Obdobnou aktivitu jsme procvičili i nad obrázkem se sedmi schovanými oslíky.