Aplikace: Math Planet – sada aplikací

Sada aplikací Math Planet je graficky velmi povedený soubor matematických her pro žáky 1. a 2. stupně základní školy. Aplikace se skládá z 9 různých her, které jsou aplikovány na různá témata, jako jsou celá čísla, sčítání a odčítání, zlomky, procenta, desetinná čísla, úhly, atp.

Mezi aktivity patří například umístění čísla na číselnou osu, nalezení stejného čísla zapsaného zlomkem a smíšeným číslem, určování částí celku ve formě dělení pizzy, střílení meteoritů se správnou odpovědí na příklad atd. Aplikace odpovídá standardu školství ve Spojených státech a podle toho jsou označeny i jednotlivé aplikace – Math Planet 1, 2, 3, 4, 5 a Middle School.

Zde uvedený odkaz je na aplikaci pro 2. třídu, na AppStore si však můžete pomocí odkazu výrobce dohledat další verze. Samostatně jsou aplikace ke stažení zdarma.

Na stránkách výrobce najdete kompletní popis obsahu včetně ukázek.

This slideshow requires JavaScript.

The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google