Aplikace: Pizza Math

Pizza Math je matematická hra, ve které řešením matematických úloh získáváte body. Za tyto body si můžete nakoupit přísady na vytvoření vlastní pizzy. Aplikace obsahuje tři sady úloh – procenta, zlomky a desetinná čísla.

Aplikace je celá v angličtině, otázky jsou však formulovány v jednoduchých větách. Aplikace je tak možné využít nejen v matematice, ale i v angličtině.