Aplikace: Xperica HD

Pochopení některých fyzikálních jevů z učebnice může být pro žáky těžké. Usnadnění přináší virtuální laboratoř „XPERICA HD“. Základní verze je ke stažení zdarma a obsahuje:

1. Moment síly (Rovnovážná poloha na páce)

2. Elektrický obvod – (Sériové zapojení rezistorů)

3. Kmitavý pohyb – (Harmonické kmitání)

4. Měrná tepelná kapacita vody

 

Za příplatek 3, 59 € je možné přidat další experimenty

A. Tepelná roztažnost látek

B. Matematické kyvadlo

C. Hydrostatický tlak

D. Archimédův zákon

E. Jednoduchý stroj (Kladky)

F. Šikmý vrh

 

Vše je hezky graficky zpracované. U jednotlivých pokusů je postup, teoretická část a také je možné si znalosti vyzkoušet.

 

1. Rovnovážná poloha na páce:

Cílem je zjistit hmotnosti na základě rovnosti momentu síly. F1 x a1 = F2 x a2

Moment síly

2. Elektrický obvod – zapojení rezistorů.

V tomto experimentu si zkusí zapojit odpory v sérii a mohou pozorovat úbytky napětí na jednotlivých odporech. Proud procházející odpory zůstává stejný.

Zapojení odporů

Zapojení odporů

3. Kmitavý pohyb

Cílem tohoto experimentu je studium jednoduchého harmonického pohybu pomocí tělesa zavěšeného na pružině.

Kmitavý pohyb

Kmitavý pohyb

4. Měrná tepelná kapacita vody.

Cílem tohoto experimentu je určit měrnou tepelnou kapacitu vody pomocí „elektrického kalorimetru“.

Měrná tepelná kapacita

Měrná tepelná kapacita

 

Experimenty za příplatek 3,59 €

 

A. Tepelná roztažnost látek

Tento experiment ukazuje zahřívání různých kovů a jejích odlišnou tepelnou roztažnost.

Tepelná roztažnost látek

Tepelná roztažnost látek

B. Matematické kyvadlo

Cílem je určit vztah mezi délkou a dobou kyvu kyvadla.

Matematické kyvadlo

Matematické kyvadlo

C. Hydrostatický tlak

Cílem je určení hustoty neznáme kapaliny pomocí hydrostatického tlaku a „U“ trubice manometru.

Hydrostatický tlak

Hydrostatický tlak

D. Archimédův zákon

Tento experiment názorně ukazuje, že velikost vztlakové síly se rovná velikosti gravitační síly působící na kapalinu stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa.

Archimédův zákon

Archimédův zákon

E. Jednoduchý stroj

Tento experiment srovnává kladku pevnou a volnou. Lze také vypočítat velikost práce v obou případech.

Kladky

Kladky

F. Vrh šikmý

Tento experiment vtipným způsobem zkoumá vrch šikmý. Za zdí je voják a úkolem je sestřelit vojáka náklonem a počáteční rychlostí děla.

Vrh šikmý

Vrh šikmý