Redakce

Redakční rada webu

liborMgr. Libor Klubal

Libor je učitel matematiky, informatiky a programování na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě, na kterém v současné době působí také jako ICT koordinátor a zástupce ředitele. V současné době spolupracuje se školami při zavádění iPadů do prostředí českého školství a provozuje portál pro učitele iPadvetride.cz. Je lektorem sady kurzů věnovaných využití iPadů a Apple technologií v prostředí českých škol.

Od roku 2011 je certifikovaným lektorem APD pro partnery Solution Expert in Education se zaměřením na iPady ve školství a také člen skupiny pedagogů ADE (Apple Distinguished Educator).

 

pavlina Mgr. Pavlína Loňková

Pavlína vystudovala učitelství pro 1.stupeň se specializací dramatická výchova.

Prošla jak malotřídní, tak velkou základní školou. Je absolventkou kurzu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení) a také členkou Klubu RWCT. V současné době pracuje na ZŠ a MŠ Vřesina, kde spolu s Lenkou stála u zrodu Vzdělávacího centa iTeach. Jako lektorka tu pomáhá ředitelům a učitelům při prvním kontaktu s iPady a s jejich zaváděním do výuky.

Ve svých hodinách se aktivně snaží propojovat svět iPadu s metodami kritického myšlení, na škole vede iPadový novinářský kroužek a chvíle volna investuje do práce s aplikací Bitsboard, iMovie a iBooks Author. Baví ji objevování různorodých aplikací a hledání cesty k jejich alternativnímu využití. Jejím velkým přáním je, aby se učitelé kteří využívají iPad ve výuce spojili a sdíleli své zkušenosti a nápady společně na jednom oficiálním webu.

 

lenka

Mgr. Lenka Skýbová

Lenka působila více než 15 let jako učitelka-elementaristka na 1. stupni základní školy, nyní pracuje jako ředitelka a metodik ICT na ZŠ a MŠ ve Vřesině. Je nadšenou uživatelkou Apple produktů, které s úspěchem implementuje i do života své rodiny.

Založila vzdělávací centrum iTeach, jehož prostřednictvím chce pomáhat učitelům a ředitelům zavádět iPady do školní výuky. Je lektorkou workshopů s názvem iPad ve výuce, ve kterých sdílí s účastníky své zkušenosti s vyučováním pomocí dotykových tabletů.

Spolu s Pavlínou se věnuje také metodám kritického myšlení a jejich implementace do prostředí plného nových technologií. Jejím snem je vytvoření klubu učitelů, kteří se budou setkávat nejen v reálném světě, ale i ve virtuálním prostředí, kde mohou sdílet své nápady, náměty a formy využití iPadů ve výuce.

 

Příspěvky článků


Snímek obrazovky 2014-08-16 v 13.15.07Mgr. Vojtěch Gybas

Vojta vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně – obor Speciální pedagogika pro učitele. Jsem   učitel ve třídě základní školy speciální na základní škole v Bruntále, s 12ti lety praxe ve speciálním školství. Na základní škole působím také jako koordinátor v oblasti ICT.

Jsem autorem projektu www.ipadvevyuce.cz – podpora žáků ve vzdělávání, jehož cílem je pomocí iPadů kompenzovat některé dílčí deficity žáků, ale také snaha kompenzovat chybějící portfolio učebních materiálů v paralele s RVP pro obor vzdělání základní škola speciální, což iPad díky širokému portfoliu aplikací, nejen pro speciální školství, dokáže, ale také snaha aktinvě pracovat s nejmodernějšími ICT v základní škole speciální.

Od 06/2014 certifikovaný APPLE PROFESSIONAL DEVELOPMENT lektor pro partnery Solution Expert in Education se zaměřením na iPady ve školství.

photoMgr. Patrik Kavecký

Patrik studoval obor učitelství pro ZŠ a SŠ na pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Svou pedagogickou praxi zahájil na ZŠ Englišova v Opavě, kde působil dva roky. V roce 2000 přestoupil na Mendelovo gymnázium v Opavě, kde působí dodnes. Vyučuje matematiku a informatiku. Vytvořil webové stránky MGO, na kterých také pravidelně publikuje. Je nadšencem pro grafiku, webdesign a spojení iPadu s hudbou.

Po absolvování loňského ročníku Letní školy, kam přijel jako účastník, se přidal ke komunitě lektorů a začal se intenzivně připravovat na certifikaci Apple Professional Development Trainer, kterou úspěšně získal v prosinci 2014.

Vydavatel

Vzdělávací centrum iTeach, Ostrava

Technická podpora

iSmart – Solution Expert in Education