Aplikace: CloudArt – slovní mrak

Aplikace CloudArt přináší oproti jiným možnost tvorby vlastních slovních mraků. Využít ji lze napříč předměty, například jako cvičení pro žáky, ve kterém budou odhalovat „kukačky“ – slova, která k ostatním nepatří. Další možnost je využití aplikace přímo žáky, kteří tvoří  souhrn znalostí z vybrané oblasti. Sepsat vyjmenovaná slova, známé zástupce kočkovitých šelem či členy rodu Lucemburků…

 

Po otevření aplikace začněte kliknutím na ikonu mráčku vlevo dole.

 

Pro tvorbu vlastního mraku  vyberte z nabídky možnost „CREATE FROM TEXT“.

 

Do pole „TEXT“ vepište hlavní slovo vašeho mraku a stiskněte vpravo nahoře „START“. Pro psaní slovních spojení je potřeba vybrat z nabídky ve spodní části tabulky znak, který napsaná slova spojí do sousloví (vyberete-li podtržítko „UNDERSCORE“, sousloví Jan Lucemburský pak napíšete jako: Jan_Lucemburský).

 

Po vytvoření prvního slova či prvních slov (vložených do pole „TEXT“) lze podobu vznikajícího slovního mraku upravovat v NASTAVENÍ (ikona ozubeného kolečka). Můžete vybrat styl písma, rozložení jednotlivých slov, barevné schéma a další.

 

Kliknutím na pozadí je možné vkládat další slova či sousloví. Vepište je do pole „ADD WORDS“ a na klávesnici klikněte na „HOTOVO“.

 

Manuálně lze také upravovat velikost jednotlivých slov. Klikněte na slovo a pohybem jezdce (i několikrát) nastavte zmenšení či zvětšení vybraného slova. Slovo můžete také smazat – „REMOVE“.

 

Ikona překřížených šipek opakovaně a zcela náhodně nabízí barevné rozlišení, styl písma i rozložení textu. Ikona šipek jdoucích do kruhu nabízí možnost jiného rozmístění slov se zachováním nastavených parametrů (text, barva i rozložení).

 

Svůj vytvořený slovní mrak pošlete na e-mail jako obrázek či PDF, případně uložte do knihovny obrázků („SAVE TO CAMERA ROLL“).

 

NABÍZÍME NĚKOLIK UKÁZEK S KRÁTKÝM POPISEM.

Úkol: Vytvořte soupis zástupců rodu Lucemburků, k vyhledávání použijte dostupnou literaturu a internet.

Úkol: Sepište všechna vyjmenovaná slova po M.

Úkol: Vyberte svého oblíbeného hrdinu. Sepište alespoň 20 slov, které s tímto hrdinou souvisí a vytvořte si záložku. Pošlete ji e-mailem učiteli (záložky lze vytisknout a zalaminovat).

 

 

Úkol: Ve vytvořeném slovním mraku vyhledejte slovo, které nesouvisí s pojmem SMRK. U ostatních slov dokažte jejich propojení s hlavním pojmem.