Aplikace: TinyLoto

TinyLoto je jednoduchá aplikace na principu a přiřazování stejných karet s obrázky. Nechejte děti zábavnou formou učit barvy, poznávat zvířata, rozlišovat geometrické tvary a další a další. To vše intuitivní formou doprovázeno zvukovými efekty a anglicky mluveným slovem. Anglická výslovnost automaticky doprovází karty, které lze jednoznačně jednoslovně pojmenovat nebo vyjádřit citoslovcem. (barvy, písmena, zvuky zvířat, zvuky hudebních nástrojů.)

Cílem je správně rozlišit a tažením přemístit odpovídající karty na sebe. Po splnění všech 9 karet jedné strany můžete pokračovat na další stranu, nebo přeskupit stávající a vyplnit ji znovu.

Aplikace je zdarma a nabídne 7 stran s kartami. Zakoupení plné verze stojí 3,59€