Aplikace: Quick Graph

Tato aplikace umí vykreslit graf libovolné funkce v libovolném měřítku a hlavně umí do jednoho grafu vykreslit více grafů najednou. Lze ji tak s úspěchem využít například i pro grafické řešení rovnic a dokonce i nerovnic.

Nástroj pro zadávání požadované funkce je “dostatečně inteligentní”, takže například zápis y=3x umí správně pochopí jako součin. Dostupné funce jsou přednastaveny, takže je není nutné vyťukávat do klávesnice. Aplikace nabízí možnost vytvářet si knihovnu zadaných funkcí.

Při vykreslování vlastního grafu pak můžeme měnit jeho barvu. U každé vykreslené funkce najdete i ikonku s okem, lze tedy rychle měnit viditelnost. Klasickým zoomováním prsty lze měnit měřítko, pokud se ztratíte, stačí iPadem zatřepat a vrátíte se na začátek. Graf lze uložit do knihovy obrázků iPadu.

Quick Graph pracuje v rovině nebo v prostoru. Pro každý prostor si uchovává oddělené knihovny funkcí.

Aplikace je v základní verzi zdarma, omezení spočívá v nemožnosti promítat na externí monitor (nefunguje AirPlay ani redukce) a nelze funkci krokovat. Plná verze pak stojí 1.89 Euro a nákup se realizuje přímo z aplikace.