Aplikace: Slovíčka – vyjmenovaná slova

Aplikace Slovíčka je určena všem, kteří si chtějí procvičit psaní i/y po obojetných souhláskách. Stačí si vybrat souhlásku a označovat slova, která jsou napsána správně či špatně, vždy dle zadání.

Tahem prstu zprava doleva a zpět je možné vybrat souhlásku, po které chcete psaní i/y doplňovat. Výběrem barevného kruhu volíte zároveň i typ cvičení (označ SPRÁVNÉ / CHYBNÉ výrazy). Po vybrání úrovně a klepnutí na ZAČÍT začnou z horní části obrazovky padat ona slovíčka. Stačí jen plnit zadání a nenechat chybně označené či neoznačené kartičky vyšplhat až nad vyznačenou přerušovanou čáru.

This slideshow requires JavaScript.