Aplikace: Scratch Jr.

Aplikace Scratch Jr. je pomůckou k výuce algoritmizace a programování. Je určena pro opravdu malé děti, vzhledem k jednoduchému rozhraní se dá využít už od mateřské školky. Aplikace vychází k komplexního nástroje Scratch, který je vyvíjen na MIT a najdete jej jako webovou aplikace na adrese scratch.mit.edu.

Scratch Jr. obsahuje jen základní prvky a slouží opravdu k jednoduchému úvodu do programování. K dispozici máte základní příkazy pro pohyb (krok, otočení), příkazy pro výstup (mluvení, zvuky), cyklus a zjednodušené podmínky. Postaviček může být na jedné ploše více a dokáží spolu komunikovat, stejně tak je možné reagovat kolize. Aplikace umí exportovat vytvořené projekty a je tak možné, aby si učitel vytvořil základní projekt, exportoval je do aplikací žáků a ti pak pokračovali.

Popis a videonávod na stránkách ipadvetride.cz

The app was not found in the store. :-( #wpappbox

Links: → Visit Store → Search Google