Aplikace: Visual F D and P

Vizuální aplikace do matematiky pro podporu výuky zlomků, desetinných čísel a procent. V aplikace je možné zobrazit jeden nebo více celků rozdělených na části. Vybarvená část je vždy zobrazena zlomkem, desetinným číslem a procentem.

Popis aplikace najdete na portálu Moderní výuka (iPad ve tříde).