Aplikace: 3D Geometry

3D Geometry je velmi dobrá pomůcka pro výuku matematiky. Obsahuje 28 objektů, s každým lze libovolně manipulovat, tedy otáčet, měnit průhlednost, barvit stěny a hlavně postupně rozkládat. Velmi názorně tak lze demonstrovat vytvoření sítě tělesa.

V novějších verzích pak autoři přidali také interaktivní učebnici geometrie (v angličtině), která obsahuje výklad základních geometrických pojmů a spoustu hezkých příkladů.