Aplikace: Stage Whiteboard – Vizualizer

Tato aplikace rozšiřuje možnosti vestavěného fotoaparátu tak, aby jej bylo možné použít jako vizualizér či jednoduchou interaktivní tabuli. Aplikace přidává nad snímaný obraz další vrstvu, do které je možné volně kreslit a vkládat štítky s popisky. Vytvořený obraz je možné vyfotit a uložit do obrázků.

Jako podklad lze použít okamžitý náhled z fotoaparátu, bílou nebo černou plochu nebo jakýkoliv obrázek uložený v iPadu. Místo pera ke kreslení pak máme k dispozici také laserové ukazovátku.

Základní verze aplikace je zdarma, za cenu 1,79 Euro ve formě in-app nákupu získáte možnost okamžitého kreslení do nahrávaného videa.

Videonávod k aplikaci

První díl, Druhý díl