Aplikace: Stick Around

Aplikace Stick Around je pokročilým nástrojem pro tvorbu pracovních listů. Pracovní listy mohou obsahovat štítky, které pak žák umisťuje na pracovní plochu. Na této ploše vytvoříte místa se správnou odpovědí a žák má tak ihned zpětnou vazbu, zda odpověděl správně.

Pokud znáte aplikaci Move and Match, pak Stick Around nabízí právě chybějící prvek kontroly.

Podívejte se na úvodní článek s popisem možností této aplikace.

Videonávod k aplikaci: první díldruhý díl