Aplikace: TeddyMix 1

TeddyMix 1

Aplikace určená pro děti předškolního věku zaměřená na schopnost třídit a kategorizovat objekty. Aplikace má pěkně zpracované grafické prostředí a přesně ilustrované jednotlivé objekty k rozpoznávání/vyřazování.

Aplikace má dva základní režimy:

V prvním z nich se rozvíjí schopnost pozorně sledovat obrázek, vnímat detaily a rozhodnout, který objekt-obrázek do dané skupiny nepatří. V rohu obrazovky vše sleduje plyšový medvídek, připraven podpořit správnou, nebo upozornit na špatnou odpověď.

Druhou volbou je rozpoznávání třídění objektů do kategorií. Je třeba objekt správně identifikovat a tažením přesunout do správného „koše“. Objektů k rozpoznání je velké množství – rozvíjí tak znalosti a slovní zásobu. Z rohu obrazovky opět vše sleduje méďa připravený odměnit správnou odpověď malým překvapením.

Aplikace umožňuje nastavit čtyři stupně obtížnosti a aktivovat nebo deaktivovat zvukové efekty.