Aplikace: Pravopis

Aplikace pro starší češtináře, která obsahuje soubory krátkých diktátů, v nichž nabízí k doplnění různorodé gramatické jevy. Od i/y po tvrdých a měkkých souhláskách přes předpony a předložky až např. k správným tvarům přechodníků.

V každé sadě projdete 5 krátkých diktátů, v nichž se objeví několik doplňovaček, ke každé vždy nabídne i možnosti na výběr. Po vyplnění diktátu je možné vyplněné jevy zkontrolovat a po rozkliknutí otazníku také pročíst vysvětlení užité gramatiky. Zajímavá aplikace např. pro přípravu k přijímacím zkouškám na gymnázium.

This slideshow requires JavaScript.