Aplikace: Build a Body

Jednoduchá interaktivní hra, při které žák sestavuje lidské tělo. Celá aplikace je rozdělena do šesti částí (oběhový systém, dýchací soustava, kostra, nervová soustava, …). Úkolem žáka je umístit v co nejrychlejším čase všechny části těla na správné místo.

U každé části těla se pak zobrazí i anglický popis a zvětšený obrázek.