Aplikace: Equation

Tato aplikace s velmi jednoduchým a přehledným rozhraním umí zobrazit graf funkce y=dx3+cx2+bx+c. Hodnoty a, b, c, d se nastavují pomocí posuvníků. Graf odpovídající funkce se ihned zobrazuje v souřadnicovém systému. Vše je velmi interaktivní, změnou hodnoty libovolného koeficientu pozoruje pohyb grafu. Samozřejmostí je možnost oddálení a přiblížení celého grafu.

Aplikace je velmi jednoduchá a proto se hodí i k menším žákům, popřípadě k žákům, kteří ještě s ipadem nepracovali. Není nutné nic zadávat, vše se odehrává pohybem na obrazovce. V rámci jednoho souřadnicového systému lze vykreslit dva barevně odlišené grafy.