Aplikace: Vizuální násobilka

Aplikace Visual Multiplication Table patří do skupiny tzv. vizuálních aplikací. Hlavním cílem těchto aplikací je pomoci při vysvětlování základních poznatků pomocí jejich vizualizace.

Tato aplikace je určena zejména k výuce malé násobilky. Pomocí různých nástrojů zobrazujete tabulku násobků jak v klasické matematické podobě, tak pomocí grafických nástrojů.