Aplikace: Match it Up

Aplikace Match it Up je zaměřena na rozvoj myšlení dítěte. Ve středu obrazovky je obrázek a další jsou kolem dokola. Dítě má za úkol prstem přiřadit správně obrázek, který vidí uprostřed obrazovky k jeho kopii. Aplikace má v nabídce jak jednoduché tvary od kruhů, ovoce, barev, až po lodě, letadla a další. Ideální pro mentální rozvoj dítěte.

 

1 2