Aplikace: Foot Decide

Interaktivní anatomický model chodidla v HD kvalitě. Chodidlo je možné zobrazit a simulovat chování v různých situacích (chůze, náklon, ohyb, …). Model lze zobrazit v různých vrstvách – kosti, vazy, nervy, svaly, kůže. Při připojení na projektor je promítán pouze model bez ovládacích prvků aplikace.

Druhá část aplikace obsahuje krátká videa a rentgenové snímky úrazů souvisejících s touto částí těla. Aplikace je primárně určena lékařům k vysvětlení problému pacientovi. Ale díky velmi kvalitním obrázkům je velmi dobře použitelná při výuce.