Aplikace: Molecules

Aplikace pro zobrazení trojrozměrných modelů chemických látek. Zobrazenou molekulu lze libovolně natáčet a měnit velikost. K dispozici jsou dva typy zobrazení – „ball-and-stick“ a „spacefilling“.

Aplikace umožňuje stahování modelů z mezinárodní databáze PubChem, která v současné době obsahuje přes 8 miliónů chemických látek. Jak aplikace, tak přístup do databáze je zdarma.