Aplikace: 3D geometrická tělesa

Aplikace Shapes je skvělým nástrojem pro demonstraci geometrických těles. Ta jsou zde kategorizovaná do čtyř skupin:

  • hranoly
  • jehlany
  • mnohostěny
  • rotační tělesa

Volbou konkrétní skupiny lze těleso výběrem dále specifikovat, např. pravidelný šestiboký jehlan. Vybrané těleso lze známými gesty zmenšovat resp. zvětšovat, natáčet, přesouvat. Jednotlivé stěny lze obarvovat čtyřmi různými barvami, čehož lze použít při probírání pojmů jako jsou podstava a plášť.

Výrazným benefitem aplikace je možnost rozvinout těleso v síť. Tato funkce dopomáhá žákům k rozvoji jejich prostorového vidění. S výhodou ji lze také použít při odvozování vzorců pro výpočet povrchu.

Aplikace Shapes umožňuje tisk vybrané sítě tělesa i s překlady, pro její následné vystřižení a slepení z tvrdého papíru.