Aplikace: 10 fingers

10 fingers je nová aplikace pro graficé znázornění prstů, které chce naše dítě/žák ukázat. Můžeme hlasitě zodpověďět počet ukazovaných prstů, nebo můžeme ukazované prsty jednoduše položit na dotykovou obrazovku iPadu. 

Odpovědi se nám dostane takové, jaký typ si na začátku zvolíme:

  • znázornění obrázky
  • znázornění číslem
  • znázornění zápisu výpočtu

Aplikace disponuje mnoha jazyky, ale bohužel chybí čeština. Pokud vypneme zvukový doprovod, nabízí aplikace příjemné uplatnění nejen v ZŠ speciální.

IMG_6523 IMG_6538 IMG_3626-1 IMG_3627