Aplikace: Alphabet Tracing

Aplikace pro děti se zaměřením na rozvoj jemné motoriky. Děti mají za úkol obtahovat prstem, anebo dotykovým perem písmena, čísla, čáry, kruhy a další obrazce. Jako pomocníka v určení správného směru psaní jim pomůže vláček, který udává směr a jezdí po obrazci.

 

 12