Aplikace: Think 3D free

Hravá aplikace umožňující skládání prostorových útvarů. Můžete si například naskládat velkou krychli z mnoha malých krychliček. Každou malou krychličku můžete obarvit různou barvou. Vzniklým útvarem lze libovolně manipulovat, lze odebírat či přidávat další dílčí elementy.

V aplikaci je k dipozici 11 různých základních útvarů, ale asi nejpoužívanější bude právě krychle. V aplikaci si lze vytvořený útvar uložit k pozdějšímu využití, popřípadě lze obrázek vyexportovat.