Aplikace: Zatracená čeština

Aplikace zatracená čeština je jednou z dalších českých aplikací, která se objevila na AppStore. Je zdarma a nabízí širokou škálu individuálního procvičování z různých oblastí českého jazyka pro menší děti. Aplikace nabízí dokoupení „balíčku“, který obsahuje další sadu příkladů a doplňování.

Pod obrázky je uveden souhrn okruhů, které v této aplikaci procvičíte.

IMG_0527

This slideshow requires JavaScript.

 

  • PRAVOPIS I/Y

doplňování I/Y po tvrdých a měkkých souhláskách

pěkný diagram výběru i/y

  • POZNÁVÁNÍ SLOVNÍCH DRUHŮ

vyhledávání podstatných jmen

doplňování předložek do vět

trénování ukazovacích zájmen ten, ta, to

vyhledávání zájmen ve větách

  • SPODOBA HLÁSEK

doplňování párových souhlásek do slov

  • KÉTKÉ A DLOUHÉ SAMOHLÁSKY

doplňování u/ú/ů

  • SLOVO, SLABIKA, HLÁSKA

vyhledávání slov s jednou, dvěma.. slabikami

dělení slov na slabiky

abeceda

tvrdé, měkké a obojetné souhlásky (jak jdou za sebou)

  • VĚTY

sestavení věty z nabídnutých slov

určování druhů vět

doplňování znamének za větou