Aplikace: Algebra Touch

Aplikace pro pomoc při výuce matematiky. Díky této aplikace může učitel výrazně urychlit proces vysvětlování základních matematických problémů, jako je prvočíselný rozklad, krácení zlomků, základní úpravy rovnic atp. Aplikace dokáže generovat příklady z jednotlivých oblastí, učitel si ale může vytvořit svou sadu problémů a ty pak pomocí aplikace řešit.

Řešení probíhá „interaktivně“, tzn. že učitel pouze manipuluje s čísly a aplikace provádí výpočet.

This slideshow requires JavaScript.