Aplikace: Fraction Wall

Aplikace Fraction Wall je nástroj pro výuku a procvičování zlomků v matematice. Aplikace má čtyři možnosti využití:

  • Teacher Tool – pomůcka pro učitele při výkladu učiva;
  • Complete the Wall – jednoduché procvičování, které slouží k upevnění pojmů jmenovat a čitatel a k pochopení zlomku jako části celého čísla;
  • Addition – procvičení sčítání zlomků s různým jmenovatelem;
  • Two player – jednoduchá soutěž pro dva žáky pro správné určení zlomku v tabulce.

Hlavním nástrojem v aplikaci je „zeď“, která obsahuje zlomky se jmenovatelem 1 až 15. Díky této zdi lze vysvětlit většinu základních početních operací se zlomky.