Aplikace: Procvič pravopis

Aplikace Procvič pravopis nabízí následující tematické okruhy: vyjmenovaná slova, pravopis předpon s-, z-, pravopis -mě-, -mně-, u/ú/ů a pravopis slov cizího původu, kde je možné trénovat slova jako je dyslexie, faux-pas či poliklinika.

Kromě toho vám během doplňování měří čas a počítá správné a chybné odpovědi, které na závěr zhodnotí.

 

This slideshow requires JavaScript.