Aplikace: Vyjmenovaná slova

Aplikace Vyjmenovaná slova je méně přehledou a víceméně neinteraktivní pomůckou při procvičování správného psaní i/y po obojetných souhláskách. Kromě dvou sad doplňovaček ke každé obojetné souhlásce nabízí také přehled vyjmenovaných slov, slov příbuzných a také upozorňuje na možné „chytáky“.

This slideshow requires JavaScript.