Count the Dots

Jednoduchá matematická „rozehřívačka“ pro nejmenší žáky.

Math Planet

Sada matematických her pro procvičování matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Aplikace obsahují 9 herních aktivit, které jsou aplikovány na různá matematická témata – zlomky, desetinná čísla, přirozená čísla, úhly, číselná osa, sčítání a odčítání atp.

 

ScratchJr

Aplikace Scratch Jr. je pomůckou k výuce algoritmizace a programování. Je určena pro opravdu malé děti, vzhledem k jednoduchému rozhraní se dá využít už od mateřské školky.

Visual Fractions Decimals and Percentages

Vizuální aplikace do matematiky pro podporu výuky zlomků, desetinných čísel a procent.

Visual Multiplication Table

Jednoduchá aplikace pro výuku malé násobilky.

10 fingers

10 fingers je nová aplikace pro graficé znázornění prstů, které chce naše dítě/žák ukázat. Můžeme hlasitě zodpověďět počet ukazovaných prstů, nebo můžeme ukazované prsty jednoduše položit na dotykovou obrazovku iPadu.

Stick Around

Nástroj pro tvorbu interaktivních pracovních listů s okamžitým vyhodnocením.

Geogebra

Klasická aplikace známá ze stolních počítačů je nyní k dispozici i pro iPad. Geogebra je matematický nástroj primárně využitelný při výuce geometrie. Díky dotykové vrstvě je práce s aplikací velmi intuitivní a jasná.

 

Quick Math+

Klasické procvičování základních matematických operací (sčítání, násobení, odčítání a dělení). Hlavním rozdílem proti jiným aplikacím je však způsob zápisu odpovědi. Výsledek se nevybírá z možností ani se nepoužívá klávesnice. Jednoduše pomocí prstu napíšete výsledek na displej. Díky tomu je například vyloučeno i tipování výsledků.

Undecided

Generátor náhodných jevů (nejen) do hodin matematiky. Aplikace umožňuje generovat náhodné jevy – hody kostkami, házení mincí, kolo s čísly, tahání sirek a v placené verzi pak hru kámen-můžky-papír a klasický generátor náhodných čísel.

Symmetry School: Learning Geometry

Symmetry School je výukově-herní aplikace z oblasti geometrie. Využít se dá při procvičování osové souměrnosti a otáčení. Cílem je vytvořit shodný obrázek z hracích kamenů podle vzoru s co nejmenším počtem pokusů. V každém zobrazení jsou k dispozici tři různé úrovně obtížnosti, v nejtěžší úrovni už záleží i na tvaru pokládaných hracích prvků.

Math Duel - Two Player Split Screen ...

Velmi jednoduchá hra pro dvojice žáků na rozcvičení – Math Duel. iPad je rozdělený na dvě části, žáci sedí proti sobě a rychlejší vyhrává. Velmi jednoduché nastavení – počítaní nejvýše do stovky, základní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení, až 5 čísel ve výrazu.

Algebra Touch

Aplikace pro pomoc při výuce matematiky. Díky této aplikace může učitel výrazně urychlit proces vysvětlování základních matematických problémů, jako je prvočíselný rozklad, krácení zlomků, základní úpravy rovnic atp. Aplikace dokáže generovat příklady z jednotlivých oblastí, učitel si ale může vytvořit svou sadu problémů a ty pak pomocí aplikace řešit.

Bubble Level

Aplikace změní iPad na vodováhu, která zobrazuje nejen „bublinku“, ale i úhel ve stupních. Pomocí tlačítka v levé spodní části můžete nastavit nulovou horizontální pozici a měřit tak i odchylku.

MyScript MathPad - Handwriting LaTeX generator

Jak do běžných prezentačních aplikací vložit matematické vzorce? Navíc tak, aby byly dostatečně velké pro demonstrační účely? PowerPoint ani Keynote editor rovnic nenabízejí. Řešením může být aplikace MathPath, která dokáže převést ručně zapsaný vzorec do podoby vzore vysázeného v LaTeXu. Rychlým exportem do PNG s transparentním pozadím si připravíte obrázek pro vaši prezentaci.