10 fingers

10 fingers je nová aplikace pro graficé znázornění prstů, které chce naše dítě/žák ukázat. Můžeme hlasitě zodpověďět počet ukazovaných prstů, nebo můžeme ukazované prsty jednoduše položit na dotykovou obrazovku iPadu.

Stick Around

Nástroj pro tvorbu interaktivních pracovních listů s okamžitým vyhodnocením.

My Mosaic

Aplikace, která je obdobou velmi známé plastové hry mozaika. V základní verzi máme k dispozici 3 obrázky, které můžeme zdarma skládat. Dalším nákupem si můžeme dokoupit celou řadu dalších obrázků, přičemž jejich obtížnost roste.

JigSaw Box

Aplikace JigSaw Box pro tvorbu puzzle. Můžeme pracovat s již vytvořenými puzzle nebo pomocí aplikace Fotoaparát vytvořit velmi rychle puzzle vlastní. Hotové puzzle můžeme třídit do složek a následně zpětně editovat.

Hello Color Pencil

Aplikace Color Pencil je velmi jednoduchou a oblíbenou aplikací pro kresnelí a vybarvování. Nabízí několik různých barevných sad – pastelky, fixy, štětec atd. Můžete v ní malovat na prázdný bílý list, vybarvit si obalovánku nebo do ní vložit omalovánku či obrázek vlastní.

Magniscope

Magniscope je aplikace na bázi mikroskopů. Umožňuje zoom pomocí vestavěného zadního fotoaparátu. Pokud si práci fotoaparátu zastavíme, tapnutím do zoomovacího kolečka, můžeme si vytvořit screen obrazovky a s výsledným obrázkem dále pracovat.

Tato aplikace je vhodná do mnoha předmětů, např. fyzika, přírodopis, chemie. Své využití nalezne jak na prvním a druhém stupni základní školy, tak i v základní škole speciální.

Math Racing

Math Racing je početní závodní hra, která postaví dva hráče proti sobě v reálném čase a ti pomocí počítání příkladů pohybují svou formulí. Oponenti umístí iPad na rovnou plochu a sedí naproti sobě.

Každý hráč si vybere svou vlastní úroveň dovedností a typ početního příkladu. Tato závodní aplikace je ideální pro všechny úrovně obtížnosti, například: učitel si může vybrat těžší úroveň závodu proti svému žákovi.

Move and Match

Aplikace na bázi lístečkování. Tzn., vytváříme si lístečky, které přizazujeme k předem připravenému textu či obrázku. Lísteček může tvořit text, obrázek či jen pouhé barevné pozadí (vybírat můžeme z 16 barev). Aplikace pracuje ve dvou uživatelských módech – make (v tomto módu pracovní karty tvoříme) a use (v tomto módu s pracovními kartami pracujeme).

Matematika pro prvňáky

Matematika pro prvňáky je aplikace pro začínající počtáře. Zábavnou formou děti učí rozpoznávat čísla, počítat předměty, sčítání až do dvaceti, porovnání velikosti čísel a pohyb na číselné ose. Průvodcem ve hře je pes Archi a kočka Meda, kteří se radují pokud je úkol vyřešen správně a nepotěší je chybný výsledek. Pro rodiče je v aplikaci statistika výsledků, takže mohou sledovat, jak si s úkoly malí počtáři poradí.

Primary Writer

Aplikace pro psaní hůlkovou formou. Aplikace disponuje širokou škálou pozadí (roční období, důležité svátky v roce…), které lze kdykoliv změnit. Využití aplikace Primary Writer je široké, záleží na kreativitě učitele (opis, přepis, diktát…). Hotový text lze velmi jednoduše sdílet (mail, tisk) nebo otevřít v jiné aplikaci a dále s ním pracovat.

Feel Clock

Aplikace pro osvojení určování času. Aplikace disponuje analogovým ciferníkem. Pozadí za hodinami se mění v závislosti na tom, kolik hodin ručičky právě ukazují.

Můžeme určovat čas podle zadání, můžeme nastavovat čas na ručičkách podle digitální hodnoty pod ciferníkem.

Book Creator for iPad

Aplikace pro tvorbu elektronických interaktivních knih přímo v iPadu. Vytvořené knihy jsou ve formátu .epub – pro čtení v iPadu využíváme aplikaci iBooks. Knihy vytvořené v aplikaci Book Creator můžeme exportovat ve formátu .pdf nebo jako VIDEO.

Sock Puppets

Aplikace Sock Puppets slouží k zaznamenávání rozhovorů či proslovů. Děti se v ní mohou schovat za veselé mluvící ponožky, které dokonce změní jejich hlas. Výhodná jako předvoj k aplikacím, kde budou žáci točit sami sebe. Oblíbená aplikace těch, kteří se rádi „schovají“ za jinou postavu, stejně tak jako těch, kteří si rádi užijí zábavu se svým vlastním hlasem a loutkami z ponožek.

Skitch

Jednoduše doplňte obrázek šipkou nebo poznámkou. Ořízněte obrázek a pošlete ho mailem. Místo obrázku použijte mapu nebo webovou stránku. V kombinaci s možností vyfotit obrazovku iPadu tak můžete velmi rychle popsat cestu, ukázat to správné tlačítko v aplikaci, upozornit na místo na fotce. A výsledek okamžitě odeslat nebo uložit k pozdějšímu využití.

Pic Collage

V aplikaci velmi jednoduše vytvoříte koláž fotografií či obrázků, kterou můžete doplnit textem či drobnými samolepkami. Připravte žákům krátký text a samolepkami zakryjte některá slova. Nechte je z několika vybraných fotografií a slov hádat, jaké bude téma hodiny, připrsvte pro ně krátké citáty či poučky v líbivé grafické podobě. A hlavně se bavte…