Count the Dots

Jednoduchá matematická „rozehřívačka“ pro nejmenší žáky.

Math Planet

Sada matematických her pro procvičování matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Aplikace obsahují 9 herních aktivit, které jsou aplikovány na různá matematická témata – zlomky, desetinná čísla, přirozená čísla, úhly, číselná osa, sčítání a odčítání atp.

 

ScratchJr

Aplikace Scratch Jr. je pomůckou k výuce algoritmizace a programování. Je určena pro opravdu malé děti, vzhledem k jednoduchému rozhraní se dá využít už od mateřské školky.

Visual Fractions Decimals and Percentages

Vizuální aplikace do matematiky pro podporu výuky zlomků, desetinných čísel a procent.

Visual Multiplication Table

Jednoduchá aplikace pro výuku malé násobilky.

Switch Zoo Free

Jak by vypadal slon s tělem zebry, hlavou gorily a kohoutím ocasem? Propojte nepropojitelné a nechte děti putovat po stopách příběhů těchto podivných tvorů.

10 fingers

10 fingers je nová aplikace pro graficé znázornění prstů, které chce naše dítě/žák ukázat. Můžeme hlasitě zodpověďět počet ukazovaných prstů, nebo můžeme ukazované prsty jednoduše položit na dotykovou obrazovku iPadu.

Timeline

Aplikace pro práci v časové ose. Velmi jednoduché rozhraní v aplikaci umožňuje využití jak na nižším stupni, tak vyšším stupni základní školy. S dopomocí lze aplikaci Timeline využívat také ve výuce na základní škole speciální.

Stick Around

Nástroj pro tvorbu interaktivních pracovních listů s okamžitým vyhodnocením.

Slepá mapa

Slepá mapa je česká aplikace, která intaraktivně procvičuje polohu měst v rámci ČR.

The Human Body by Tinybop

Úžasná aplikace o lidském těle, umí mimo jiné i češtinu a odkryje vám tajemství žaludku, důležitost čištění zubů i toho, proč nás bolí komáří štípnutí.

Quick Math+

Klasické procvičování základních matematických operací (sčítání, násobení, odčítání a dělení). Hlavním rozdílem proti jiným aplikacím je však způsob zápisu odpovědi. Výsledek se nevybírá z možností ani se nepoužívá klávesnice. Jednoduše pomocí prstu napíšete výsledek na displej. Díky tomu je například vyloučeno i tipování výsledků.

Undecided

Generátor náhodných jevů (nejen) do hodin matematiky. Aplikace umožňuje generovat náhodné jevy – hody kostkami, házení mincí, kolo s čísly, tahání sirek a v placené verzi pak hru kámen-můžky-papír a klasický generátor náhodných čísel.

Symmetry School: Learning Geometry

Symmetry School je výukově-herní aplikace z oblasti geometrie. Využít se dá při procvičování osové souměrnosti a otáčení. Cílem je vytvořit shodný obrázek z hracích kamenů podle vzoru s co nejmenším počtem pokusů. V každém zobrazení jsou k dispozici tři různé úrovně obtížnosti, v nejtěžší úrovni už záleží i na tvaru pokládaných hracích prvků.

Math Duel - Two Player Split Screen ...

Velmi jednoduchá hra pro dvojice žáků na rozcvičení – Math Duel. iPad je rozdělený na dvě části, žáci sedí proti sobě a rychlejší vyhrává. Velmi jednoduché nastavení – počítaní nejvýše do stovky, základní operace sčítání, odčítání, násobení a dělení, až 5 čísel ve výrazu.