Aplikace: MyScript MathPad

Jak do běžných prezentačních aplikací vložit matematické vzorce? Navíc tak, aby byly dostatečně velké pro demonstrační účely? PowerPoint ani Keynote editor rovnic nenabízejí. Řešením může být aplikace MathPath, která dokáže převést ručně zapsaný vzorec do podoby vzorce vysázeného v LaTeXu. Rychlým exportem do PNG s transparentním pozadím si připravíte obrázek pro vaši prezentaci.

This slideshow requires JavaScript.

Kromě exportu do PNG umí MathPad u daného výrazu zobrazit formátovací příkazy LaTeXu a MathML.

Pokud chcete jakýkoliv výraz opravit, stačí jej zaškrtat a do prázdného místa znovu vepsat.