Aplikace: Čeština do kapsy

Širokou škálu různých procvičování přináší aplikace Čeština do kapsy. Věnuje se tematickým celkům vyjmenovaná slova, pády, velká a malá písmena, mně/mě a je/ě, předpony s-, z-, psaní u/ú/ů. Narozdíl od podobných aplikací nabízí také souhrn informací z obalsti přídavných jmen (vzory), rodu podstatných jmen či shody podmětu s přísudkem, zdokonalit se můžete i v psaní čárek a vedlejších větách.

Ke všem okruhům nabízí krátké informační shrnutí. Všechny nabízené okruhy pak můžete procvičit prostřednictvím testu.

This slideshow requires JavaScript.