baner_ikony_app

Katalog aplikací pro iPadPravopis

Aplikace pro starší češtináře, která obsahuje soubory krátkých diktátů, v nichž nabízí k doplnění různorodé gramatické jevy. Od i/y po tvrdých a měkkých souhláskách přes předpony a předložky až např. k správným tvarům přechodníků.

Nauč se pravopis

K procvičení češtiny není moc ryze českých aplikací. Jejich řady rozšiřuje aplikace Nauč se pravopis. Obsahuje tematické celky vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen, hláskové skupiny bě,pě,vě,mě, psaní předpon s-, z- či pravopis u/ú/ů.

Slovíčka

Aplikace Slovíčka je určena všem, kteří si chtějí procvičit psaní i/y po obojetných souhláskách. Stačí si vybrat souhlásku a označovat slova, která jsou napsána správně či špatně, vždy dle zadání.

Zatracená čeština

Česká aplikace pro všechny, kteří si chtějí procvičit psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, určování druhů vět či psaní ú/ů/u. Obsahuje učivo, které se většinou probírá ve 2. třídě ZŠ.

Bubble Level

Aplikace změní iPad na vodováhu, která zobrazuje nejen „bublinku“, ale i úhel ve stupních. Pomocí tlačítka v levé spodní části můžete nastavit nulovou horizontální pozici a měřit tak i odchylku.

MyScript MathPad - Handwriting LaTeX generator

Jak do běžných prezentačních aplikací vložit matematické vzorce? Navíc tak, aby byly dostatečně velké pro demonstrační účely? PowerPoint ani Keynote editor rovnic nenabízejí. Řešením může být aplikace MathPath, která dokáže převést ručně zapsaný vzorec do podoby vzore vysázeného v LaTeXu. Rychlým exportem do PNG s transparentním pozadím si připravíte obrázek pro vaši prezentaci.

ABC Češtiny 1 - Vyjmenovaná slova - Souboj pirátů

Aplikace, kterou najdeme pod názvy ABC Češtiny 1 – Čeština hrou 1 – Vyjmenovaná slova – Souboj pirátů je jednou z několika málo českých aplikací, zaměřených přímo na český jazyk. Jde o aplikaci z řady Terasoft, kterou známe z PC, přizpůsobenou iPadům. Děti si v ní hravou formou s piráty procvičí vyjmenovaná slova. Za špatně doplněné písmeno je vaše loď zasažena pirátskou střelou z děla. Ubraňte svou loď od potopení a dostaňte se až k žebříčku vítězů…

Magniscope

Magniscope je aplikace na bázi mikroskopů. Umožňuje zoom pomocí vestavěného zadního fotoaparátu. Pokud si práci fotoaparátu zastavíme, tapnutím do zoomovacího kolečka, můžeme si vytvořit screen obrazovky a s výsledným obrázkem dále pracovat.

Tato aplikace je vhodná do mnoha předmětů, např. fyzika, přírodopis, chemie. Své využití nalezne jak na prvním a druhém stupni základní školy, tak i v základní škole speciální.

Shapes - 3D Geometry Learning

Aplikace Shapes je skvělým nástrojem pro demonstraci geometrických těles. Ta jsou zde kategorizovaná do čtyř skupin (hranoly, jehlany, mnohostěny, rotační tělesa). Vybrané těleso lze známými gesty zmenšovat resp. zvětšovat, natáčet, přesouvat. Výrazným benefitem aplikace je možnost rozvinout těleso v síť.

Math Racing

Math Racing je početní závodní hra, která postaví dva hráče proti sobě v reálném čase a ti pomocí počítání příkladů pohybují svou formulí. Oponenti umístí iPad na rovnou plochu a sedí naproti sobě.

Každý hráč si vybere svou vlastní úroveň dovedností a typ početního příkladu. Tato závodní aplikace je ideální pro všechny úrovně obtížnosti, například: učitel si může vybrat těžší úroveň závodu proti svému žákovi.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 12 Next › Last »