baner_ikony_app

Katalog aplikací pro iPadChemist - Virtual Chem Lab

Aplikace Chemist vytváří v iPadu virtuální chemickou laboratoř. V aplikaci je možné vytvořit chemickou sestavu z kádinek, zkumavek, misek atp. K dispozici je velké množství chemických látek rozdělených na pevné, kapalné a plynné. V reálném čase je možné sledovat chemické experimenty, měřit teplotu či pH jednotlivých sloučenin.

My Mosaic

Aplikace, která je obdobou velmi známé plastové hry mozaika. V základní verzi máme k dispozici 3 obrázky, které můžeme zdarma skládat. Dalším nákupem si můžeme dokoupit celou řadu dalších obrázků, přičemž jejich obtížnost roste.

JigSaw Box

Aplikace JigSaw Box pro tvorbu puzzle. Můžeme pracovat s již vytvořenými puzzle nebo pomocí aplikace Fotoaparát vytvořit velmi rychle puzzle vlastní. Hotové puzzle můžeme třídit do složek a následně zpětně editovat.

Hello Color Pencil

Aplikace Color Pencil je velmi jednoduchou a oblíbenou aplikací pro kresnelí a vybarvování. Nabízí několik různých barevných sad – pastelky, fixy, štětec atd. Můžete v ní malovat na prázdný bílý list, vybarvit si obalovánku nebo do ní vložit omalovánku či obrázek vlastní.

Čeština do kapsy

Širokou škálu různých procvičování přináší aplikace Čeština do kapsy. Věnuje se tematickým celkům vyjmenovaná slova, pády, velká a malá písmena, mně/mě a je/ě, předpony s-, z-, psaní u/ú/ů. Narozdíl od podobných aplikací nabízí také procvičení psaní přídavných jmen (vzory), rodu podstatných jmen či shody podmětu s přísudkem a další.

Podstatná jména

Aplikace Podstatná jména (v AppStore v sekci „iPhone only“) přináší souhrn nejdůležitějších informací o podstatných jménech. Nabízí terminologický slovníček latinkých pojmů s překladem, vysvětlení některých syntaktických pojmů, přibližuje skloňování podstatných jmen a nabízí příklady skloňování některých z nich. A to rozhodně není vše.

Slovní druhy

Procvičit slovní druhy lze také interaktivně prostřednictvím této aplikace. Nabídne vždy větu, složenou z několika slov, k nimž je třeba přiřazovat správné slovní druhy. Po přiřazení aplikace váš výběr zkontroluje.

Vyjmenovaná slova

Aplikace Vyjmenovaná slova je méně přehledou a víceméně neinteraktivní pomůckou při procvičování správného psaní i/y po obojetných souhláskách. Kromě dvou sad doplňovaček ke každé obojetné souhlásce nabízí také přehled vyjmenovaných slov, slov příbuzných a také upozorňuje na možné „chytáky“.

Procvič pravopis

Aplikace Procvič pravopis nabízí následující tematické okruhy: vyjmenovaná slova, pravopis předpon s-, z-, pravopis -mě-, -mně-, u/ú/ů a pravopis slov cizího původu, kde je možné trénovat slova jako je dyslexie, faux-pas či poliklinika.

 

Větné rozbory

Aplikace větné rozbory je určena těm, kteří chtějí procvičit určování větných členů ve větách jedoduchých.  Nabízí větu, zobrazenou prostřednictvím větných členů a k ní nabídku slov. Ta je třeba přetáhnout tak, aby slovo větě korespondovalo se správným větným členem.

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 12 Next › Last »