baner_ikony_app

Katalog aplikací pro iPadCount the Dots

Jednoduchá matematická „rozehřívačka“ pro nejmenší žáky.

Math Planet

Sada matematických her pro procvičování matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Aplikace obsahují 9 herních aktivit, které jsou aplikovány na různá matematická témata – zlomky, desetinná čísla, přirozená čísla, úhly, číselná osa, sčítání a odčítání atp.

 

ScratchJr

Aplikace Scratch Jr. je pomůckou k výuce algoritmizace a programování. Je určena pro opravdu malé děti, vzhledem k jednoduchému rozhraní se dá využít už od mateřské školky.

Visual Fractions Decimals and Percentages

Vizuální aplikace do matematiky pro podporu výuky zlomků, desetinných čísel a procent.

Visual Multiplication Table

Jednoduchá aplikace pro výuku malé násobilky.

Switch Zoo Free

Jak by vypadal slon s tělem zebry, hlavou gorily a kohoutím ocasem? Propojte nepropojitelné a nechte děti putovat po stopách příběhů těchto podivných tvorů.

10 fingers

10 fingers je nová aplikace pro graficé znázornění prstů, které chce naše dítě/žák ukázat. Můžeme hlasitě zodpověďět počet ukazovaných prstů, nebo můžeme ukazované prsty jednoduše položit na dotykovou obrazovku iPadu.

Timeline

Aplikace pro práci v časové ose. Velmi jednoduché rozhraní v aplikaci umožňuje využití jak na nižším stupni, tak vyšším stupni základní školy. S dopomocí lze aplikaci Timeline využívat také ve výuce na základní škole speciální.

Stick Around

Nástroj pro tvorbu interaktivních pracovních listů s okamžitým vyhodnocením.

Slepá mapa

Slepá mapa je česká aplikace, která intaraktivně procvičuje polohu měst v rámci ČR.

1 2 3 11 12 Next › Last »