Count the Dots

Jednoduchá matematická „rozehřívačka“ pro nejmenší žáky.

Math Planet

Sada matematických her pro procvičování matematiky na 1. a 2. stupni základní školy. Aplikace obsahují 9 herních aktivit, které jsou aplikovány na různá matematická témata – zlomky, desetinná čísla, přirozená čísla, úhly, číselná osa, sčítání a odčítání atp.

 

ScratchJr

Aplikace Scratch Jr. je pomůckou k výuce algoritmizace a programování. Je určena pro opravdu malé děti, vzhledem k jednoduchému rozhraní se dá využít už od mateřské školky.

Visual Fractions Decimals and Percentages

Vizuální aplikace do matematiky pro podporu výuky zlomků, desetinných čísel a procent.

Visual Multiplication Table

Jednoduchá aplikace pro výuku malé násobilky.

Switch Zoo Free

Jak by vypadal slon s tělem zebry, hlavou gorily a kohoutím ocasem? Propojte nepropojitelné a nechte děti putovat po stopách příběhů těchto podivných tvorů.

10 fingers

10 fingers je nová aplikace pro graficé znázornění prstů, které chce naše dítě/žák ukázat. Můžeme hlasitě zodpověďět počet ukazovaných prstů, nebo můžeme ukazované prsty jednoduše položit na dotykovou obrazovku iPadu.

Timeline

Aplikace pro práci v časové ose. Velmi jednoduché rozhraní v aplikaci umožňuje využití jak na nižším stupni, tak vyšším stupni základní školy. S dopomocí lze aplikaci Timeline využívat také ve výuce na základní škole speciální.

Stick Around

Nástroj pro tvorbu interaktivních pracovních listů s okamžitým vyhodnocením.

Slepá mapa

Slepá mapa je česká aplikace, která intaraktivně procvičuje polohu měst v rámci ČR.

The Human Body by Tinybop

Úžasná aplikace o lidském těle, umí mimo jiné i češtinu a odkryje vám tajemství žaludku, důležitost čištění zubů i toho, proč nás bolí komáří štípnutí.

Solar Walk - Planets of the Solar System

Nádherná interaktivní encyklopedie vesmíru v češtině. Aplikace je plná zajímavých informací, fotografií a animací o planetách sluneční soustavy. U planet lze zobrazit jejich strukturu v 3D zobrazení. Celou sluneční soustavu lze různě natáčet a zobrazovat v různých situacích.

World History Atlas HD with 3D

Nezbytná výbava každého dějepisáře – interaktivní historická mapa s časovou osou, fotografiemi a důležitými letopočty. Díky aplikaci můžete ukázat mapu světa v jakémkoliv historickém období. Mapa světa (globus) se dá libovolně nastavit na požadované území. Na časové ose pak můžete vyznačit dobu trvání vybrané země atp.

Geogebra

Klasická aplikace známá ze stolních počítačů je nyní k dispozici i pro iPad. Geogebra je matematický nástroj primárně využitelný při výuce geometrie. Díky dotykové vrstvě je práce s aplikací velmi intuitivní a jasná.

 

Quick Math+

Klasické procvičování základních matematických operací (sčítání, násobení, odčítání a dělení). Hlavním rozdílem proti jiným aplikacím je však způsob zápisu odpovědi. Výsledek se nevybírá z možností ani se nepoužívá klávesnice. Jednoduše pomocí prstu napíšete výsledek na displej. Díky tomu je například vyloučeno i tipování výsledků.