bkpsani

Nácvik psaní v Book Creator + VIDEONÁVOD

01. 08. 2014, vytvořil: Vojtěch Gybas.

Kdokoliv se mě zeptá na mou oblíbenou aplikaci, vždycky říkám, že já sám mám nejraději BookCreator.  Nejen proto, že v naší třídě můžeme žákům díky BookCreator částečně kompenzovat klasické, na běžné škole zažité, zapisování do sešitů, nebo vyrábění materiálů sloužících jako náš feedback z probraného učiva, ale především proto, že BookCreator se stává čím dál víc univerzální aplikací, kterou, při zakoupení plné, placené verze, budete využívat napříč všemi předměty.

Pokud budu vycházet z našeho ŠVP „SPOLU“, např. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, předmět PSANÍ:

  • vyvodit písmena podle obrázků (2.-3. ročník) – obrázky ve tvaru daného písmene, návodné obrázky
  • psát, spojovat písmena, tvořit slabiky (2.-3. ročník) – mj. obtahování písmen ve zvětšené podobě (prst, křída, štětec),

tak máme k dispozici perfektní nástroj a způsob pro počátky nácviku psaní. iPad supluje klasické psaní prstem do písku, do hlíny apod. Od jednoduchých tahů prstem postupně přejdeme na psací náčiní. Přestože se nácvik úchopu psacího náčiní žák učí již od prvního ročníku, kdy je mu úchop prezentován, žák jej napodobuje, předvádí, soustředí se na práci paže, lokte, dlaně, může vlivem situace přesto nastat, že „tah prstem“ bude jeho jedinou možností, jak psát. Ale v základní škole speciální je vše individuální. To, že jeden žák vydrží v posedu v lavici neznamená, že to vydrží jiný. Žáci mají svá specifika. U některých žáků je zapotřebí např. invalidní vozíček, pokud pak tento vozíček vybavíme správným držákem, můžeme psaní procvičovat v poloze, která žákovi vyhovuje a je pro něj přirozená. To platí i u sedu na zemi, v leže apod.

Foto: http://www.solidni-obchod.cz/joy-karbonovy-drzak-pro-ipad-2-3-4-na-invalidni-vozik-3100.html

Ukázkové video, jak procvičovat psaní v aplikaci Book Creatoru. 

Výstupy práce v Book Creatoru jsou již velmi rozmanité – tisk pdf, uchování epub knihy, nebo dokonce export videa. Ale o tom v dalším článku…