Photo 22.01.15 11 01 07

tip# 014 – Režim CAPS LOCK

22. 01. 2015, vytvořil: Patrik Kavecký.

Tip s číslem 14 je o tom, jak aktivovat klávesnici iPadu pro psaní velkých písmen. Pokud chcete psát pouze jedno písmeno velké, např. na začátku vět, pak klikněte na klávesu Shift (klávesa s šipkou směřující nahoru). Šipka zčerná, pozadí klávesy se z šedé změní na bílou. Bezprostředně následující zapsané písmeno bude velké, avšak hned po té se režim psaní velkých písmen deaktivuje.

Pro psaní většího počtu velkých písmen za sebou je nutné na klávesu Shift dvojkliknout, což je obdoba CAPS LOCKU na běžné klávesnici. Šipka se na rozdíl od předchozího případu navíc podtrhne (viz obrázek). Nyní můžete psát velká písmena do okamžiku, než režim deaktivujete stejnou klávesou.

CAPS LOCK se automaticky vypne i při přechodu na numerickou klávesnici.

Photo 22.01.15 10 01 08