slozka

tip #007 – Vytvoření složky v iPadu

13. 01. 2015, vytvořil: Libor Klubal.

Aplikace na ploše lze jednoduše třídit do složek. Složku vytvoříte jednoduchým postupem – přidržíte prst na ikoně aplikace a až se ikona začne „třepat“, přesunete ji na jinou ikonu. Když se obě ikony překryjí, dojde automaticky k vytvoření složky a obě aplikace budou v této složce uloženy.

Stejným způsobem si můžete do složek uspořádat i záložky ze Safari – jejich vytvoření bylo popsáno v tipu #001. Postup si můžete prohlédnout na krátkém videu.

Režim vytváření složek ukončíte stiskem tlačítka Home na iPadu.