ukončení aplikace na iPadu

tip #006 – Základní gesta

11. 01. 2015, vytvořil: Pavlína Loňková.

K jednoduchému ovládání iPadu napomáhají základní gesta, kterými se také iPad liší od ostatních tabletů. Jednoduchosti napomáhá zejména to, že není třeba trefovat se při ovládání do miniaturních ikonek (například při zavírání aplikace). Využitím nadefinovaných pohybů prstu či prstů na obrazovce iPadu bude ovládání hračka. Podívejte se, která základní gesta je dobré znát…

 

1 PRST

– uprostřed obrazovky iPadu (plochy) stáhněte jedním prstem obrazovku směrem dolů pro VYHLEDÁVÁNÍ APLIKACE

vyhledání aplikace iPad

– jedním prstem klikněte na ikonu aplikace pro její OTEVŘENÍ

otevření aplikace iPad

– jedním prstem od dolního okraje VYSUŇTE panel rychlého OVLÁDÁNÍ

panel rychlého ovládání iPad

– jedním prstem od horního okraje stáhněte INFORMACE KALENDÁŘE

info kalendář iPad

2 PRSTY

– ve vybrané aplikaci (internet, mapy,…) táhněte na obrazovce dvěma prsty od sebe pro ZVĚTŠENÍ

– nebo posouvejte na obrazovce dva prsty k sobě pro ZMENŠENÍ

zvětšení zmenšení iPad

 

 4 PRSTY

– uprostřed obrazovky táhněte čtyřmi prsty nahoru pro ZOBRAZENÍ OTEVŘENÝCH APLIKACÍ (souběžných úloh)

Tip: mezi jednotlivými otevřenými aplikacemi (na pozadí) se můžete přepínat právě při zobrazení souběžných úloh. Stačí kliknout na okno aplikace a ta se otevře tam, kde jste jí naposledy opustili.

Tip: Mezi dvěma i více aplikacemi je možné se posouvat pohybem čtyř prstů zprava doleva a obráceně.

zobrazení otevřených aplikací iPad

Tip: Aplikace, i když ji opustíte, je „na pozadí“ stále otevřena. Pro ÚPLNÉ UKONČENÍ APLIKACE otevřete (čtyřmi prsty nahoru, případně dvojtým rychlejším stisknutím kulatého tlačítka) souběžné úlohy a zobrazené okno aplikace JEDNÍM PRSTEM odsuňte SMĚREM NAHORU.

ukončení aplikace iPad
5 PRSTŮ

– roztáhněte svých pět prstů jedné ruky na obrazovku iPadu a stáhněte VŠECH PĚT PRSTŮ k sobě (do prostřed) pro OPUŠTĚNÍ APLIKACE

opustit aplikaci iPad